Kartsida: Tresticklans nationalpark

Denna sida beskriver den automatgenererade kartan Tresticklans Nationalpark. Principer för hur den är utformad, hur du kan ladda ner och använda den, och vad du skall tänka rent karttekniskt för att få störst glädje från kartan.

Denna sida beskriver den automatgenererade kartan Tresticklans Nationalpark. Principer för hur den är utformad, hur du kan ladda ner och använda den, och vad du skall tänka rent karttekniskt för att få störst glädje från kartan.

Information om Tresticklan

Tresticklan blev en nationalpark 1996 och bildades i syfte att bevara det stora i princip opåverkade skogsområdet med tydliga ås och dalgångar i nord/sydlig riktning,

Läs gärna på sverigesnationalparker.se om nationalparken med information om vad man skall tänka på vid besök i parken.

Jag hittade även två trevliga inlägg från andra personer om besök i parken på http://komigenjohannes.com/2016/06/27/tresticklan/ och en gammal bekant Niclas på https://deluxeturer.se/2019/07/08/tresticklans-nationalpark/

Kartan

Kartan finns tillgänglig som ocad-fil, pdf i 1:10000 och som png-filer i 100 respektive 600 dpi och som tiff-fil. Alla filerna finns på en google drive och är fria att ladda ner. Jag har också lagt upp dem på omaps.net så man kan använda den i exempelvis Livelox.

OCAD-filen kommer alltid att vara senaste uppdateringen så har du möjlighet så rekommenderar jag att använda den.

Kartan är fri att använda för privat ändamål. Ej utan tillåtelse från mig tillåtet att sälja vidare eller bedriva kommersiell verksamhet med den.

Förståelse för hur kartan är gjord – tips för användning

Kartan är till största del automatiskt genererad baserad på laserdata från lantmäteriets laserdata skog, och planbildsinformation från lantmäteriets terrängkartan. Det brukar stämma oväntat bra, men är aldrig perfekt, eller så som en professionell kartritare hade gjort en orienteringskarta för tävling. Jag antar att du som läsare har viss förståelse för hur en laserkarta fungerar så därför går jag direkt på detaljer om denna kartan:

  1. Branter – istället för kartapullautins standardbranter har jag omvandlat brantpartier till vektorer – linjära branter. Jag har gått över grovt och jämfört med kartapullautins output och justerat. Jag tycker det blir mer läsbart så här. Vill du ha de större områdena så finns de i ocad under ett eget karttecken så du kan välja själv vad du vill ha.
  2. Stigar – kartområdet har egentligen bara tre stigar. Var de ligger är tagna från terrängkartan, jämförda och justerade med open streetmap och ett par gps-loggningstjänster där man kan se heatmaps över var folk färdats med sina GPS:er. Vid vårt besök i Tresticklan sprang vi några bitar på stig och de är inmätta med noggrannare GPS och justerade på kartan. De få stigar som finns på kartan kan du med andra ord vara rätt säker på att de finns, men bitvis kan det vara en viss osäkerhet i läget.
  3. Sankmarker – Denna typ av objekt är generellt rätt grova, jag har sett ett par ställen där de går upp över ett par kurvor eller över branter. Då har jag justerat dem till det jag tänkt var naturligt, men det finns säkert sådan kvar. Ha fantasi och flexibilitet i din tolkning av kartan.
  4. Namn på gölar och platser – jag har inte följt normen om att all text skall vara läsbart i nord/sydlig ritning, på det sättet har jag fått in många namn i sjöarna istället. Textobjekten är också lätta att dölja om du hellre vill ha en ren karta, utan namn på.
  5. Vissa detaljer har jag lagt till efter löpning i terrängen, de få stenar som finns på kartan är md andra ord manuellt tillagda och tydliga.
  6. Vi märkte också att det ofta är sankt eller vattendrag i sänkor son leder mellan sjöar och/eller sankmarker. Man lär sig ganska snabbt att ta med det i beräkningarna och kan tolka terrängens framkomlighet på det sättet genom att ”läsa mellan raderna”.

I en separat post har jag skrivit om vårt besök i Tresticklan och testen av kartan. Där finns mer information, bilder och filmer från området.