Kategorier
Kartor

Kartsida: Södra Skärgården

Denna sida beskriver den autogenererade kartan Södra Skärgåden och vad man kan tänka på när man använder den. Uppdateringar Version 1.3 2020-05-19 – finns som ocad i google driven, bildfilerna är från tidigare version.Ändrat: branter uppdaterade – 1,15 och 2 m tröskel. Vegetation editerbart som objekt. Styrsö uppdaterat med mer detaljer. 2020-05-28 – Utdrag gjort […]