Kategorier
Kartor Kartritning

Om laserkartan på kartor.gokartor.se

Det här är en sida som beskriver kartan på kartor.gokartor.se. Den syftar till att ge tips om hur den är skapad, vad man skall tänka på när man använder den och lite grand om vad man skall tänka på gällande upphovsrätt.

Gokartor vs Stefans ol-sida

Stefans OL-sida är min ideella-verksamhet där jag gärna delar med mig av tips och tricks om hur jag gör kartor. För att hjälpa eller inspirera andra att jobba själv. Eller bara för att roa i form av att visa hur underbart nerdig man kan vara 😉

Under 2021 ledde denna verksamhet till att vi började få förfrågningar om att sälja karttjänster. Både genom att rita orienteringskartor, men även andra fritidskartor som kajakkartor i Bohuslän. Då skapades Gokartor AB som är den kommersiella delen av kartverksamheten. Jag valde av ett par olika anledningar att lägga laserkartan över Göteborg på servern för gokartors websidor och låter det fortsätta så även för för den större kartan över hela Sverige som nu växer fram.

Jag gillar denna typ av uppdelning instinktivt då jag gärna delar med mig av kunskapen, man får gärna göra jobbet själv med mina guider på Stefans OL-sida. Men vill man betala lite så kan man få hjälp på traven att komma igång, få en laserkarta över sitt egna önskeområde för att antingen använda som det är, eller jobba vidare med själv. Eller om man vill ha en karta gjord för andra syften för förenignar, organisationer, Hitta Ut eller andra klubbaktiviteter så finns licensmodeller för det.

Hur är kartan gjord

I grunden är denna karta gjord av tre element:

 1. Höjddata från lantmäteriets produkt Laserdata Skog – vilken via kartapullautin ger höjdkurvor, branter och gult / grönt.
 2. Planbild från Lantmäteriets terrängkarta.
 3. Kompletterande planbild från OpenStreetMap.org – ex stigar, mindre vägar och byggnader. Information om Open streetmaps licensmodel finns på https://www.openstreetmap.org/copyright.

I vissa fall har jag även kunnat kompletera med mer detaljer från andra källor, exempelvis har Göteborgs stad släppt sin baskarta fri – så i Göteborg är fler byggnader med.

Det finns gott om guider på denna sidan om hur man gör själv. Enklast är att läsa sig igenom 12-stegsprogrammet, som behandlar både grundstegen och detaljer i arbetet.

Som bakgrund till laserkartan finns även terrängkartans information omvandlad till karttecken för orientering som ett separat lager. Höjdkurvorna där kommer från terrängkartan.

Informationen ovan gäller för version 1 av kartan. Till version 2 har antalet datakällor och hur kartan tagits fram utvecklats.

Vad skiljer denna mot en orienteringskarta ritad av en kartritare

Det första som måste sägas är att processen för att ta fram en orienteringskarta för tävling omfattar mycket mer än bara att rita en karta. Det viktigaste som skiljer sig åt är att mina automatgenererade kartor är framtagna utan någon process som handlar om att diskutera med markägare, jaktlag och instanser som vårdar naturresarvat etc. Det ställer därför högre krav på individen att förstå skyldigheter och rättigheter som allemansrätten ger. Med andra ord – ta reda på själv vad som gäller för det område du är sugen på att ge dig ut i innan du springer ut eller funderar på att göra ett arrangemang baserat på dessa kartor. Detta gäller ju redan om man använder karttjänster som minkarta.lantmäteriet.se eller andra friluftskartor, men kan vara värt att nämna ändå så vi vårdar våra relationer till de som äger och vårdar det som är en av våra tävlingsarénor – skogen.

Det är flera saker på kartan som skiljer sig mot en proffesionellt ritad karta, och då menar jag en karta som är ritad av en kartritare för exempelvis orienteringstävlingar. För det första saknas det oftast en del klassiska karttecken som:

 • stenar
 • stenmurar
 • byggnader (om inte någon lagt in dem i openstreetmap.org)

Vissa karttecken är inte alltid helt exakta på denna kartan heller:

 • Stigar från lantmäteriet eller OSM ligger inte alltid exakta. De finns ofta där de är ritade, men det syns nästan på stigens sträckning om den är för kantig och oprecis.
 • mossar – dessa är inte heltäckande från lantmäteriets data. Det hjälper att tänka lite själv – om en mosse går upp över tre fyra kurvor i kanten på mossen är det troligt att den slutar nedanför strecken.
 • tomtmark – ju mer tätbebyggt område, större sammhällen etc, ju mer info får man från lantmäteriet i den fria datan. Enskilda hus och gårdar en bit ifrån staden har sällan tomtmark med i datan. Så en generell sak är att tänk på att hålla dig ifrån hus som finns på kartan, det är troligen tomtmark kring dem, som inte finns på kartan från början.

Saker som ser annorlunda ut

 • Gropar – gropstrecken är svåra att få till automatiskt. Standarden har därför kommit att bli att man ritar gropar med lila färg.
 • Stigar i rött – för att skilja stigarna från Lantmäteriet och open street map åt har jag gjort de senare i rött för västkusten. En bit in i genereringen av kartan bestämde jag att det var smidigare/snyggare med en gråare färg. Så allt som oftast är det gråa stigar för osm och svarta för lantmäteriet. Ibland finns en stig med från båda datakällorna, därför har jag tyckt det varit lättare att ha med dem båda, men i olika färg. I Göteborg plockade jag även in stigar från Trailforks och la dem i brandgult (en färg som var populär på 70-talet), det har ju såklart lett till att man ibland ser samma stig som svart, rött och gult. Jag tänker att detta får justeras till kommande versioner, optimalt är ju såklart att bara ha med en stig en gång.
 • Mindre vägar i grått – samma sak här med lantmäteriet och OSM. Körvägar och mindre vägar från OSM är markerade som gråa vägar, ibland blir det dubbla vägar, men ofta hjälper det till att ha en väg markerad från någon av de två källorna.
 • Kartan är just nu roterad för att passa lantmäteriets koordinatsystem, den saknar också meridianer som webkarta. Meridianerna är för denna delen av landet ca 7 grader i lutning mot detta koordinatsystem. Så om man skulle ta en skärmdump av kartan så får man tänka på att norr inte är rakt upp på kartan, den är 7 graders lutning åt höger så att säga. Jag hoppas jag kan lägga till meridianer på ett smidigt sätt framöver.

En karta ritad av en kartritare för tävlingsorientering är alltid ritad och kontrollerad på plats – och konstruerad för att skapa bästa möjliga läsbarhet. Det är inte alltid en exakt avbildning, men den bästa representationen på en karta för att den som läser kartan skall kunna förstå hur det ser ut i verkligheten. Det leder till att kurvor ibland ritas lite olika än den automatiska kartan, branter mm tolkas på plats vilket ger ett annat resultat.

Min erfarenhet av att springa på en laserkarta är att det ofta tar ett litet tag innan man kommer in i kartmanéret, att man kan behöva vänja sig vid hur man tolkar kartan. Och att man måste insé att det inte är en perfekt karta som man kanske är van vid. Kommer man förbi detta så kan man ha mycket kul med den.

Jag har mött några som blivt arga för att jag gör kartor på det här sättet. Jag skall inte säga att de har fel, för jag förstår nog inte riktigt deras perspektiv. Jag vill se det som ett komplement någon stans mellan lantmäteriets karttjänster och riktiga tävlingskartor för orientering. Man kommer inte springa VM på mina automatritade kartor. Jämför området i Bohuslän där VM gick så ser ni skillnaden. Jag hade vilken dag i veckan som helst valt att springa på VM-kartorna. Men de öppnar å andra sidan upp för riktigt roliga äventyr i skogsområden där man inte har råd att rita riktiga kartor, som det vi gjorde i Tresticklan förra året. Och sådant vill jag gärna hjälpa andra till att uppleva.

mapant.se?

Självklart är en av de stora inspirationskällorna för denna karta det jobb som Joakim Svensk, Mats Troeng och Jarkko Ryyppö gjorde med mapant.se och mapant.fi. De visade vägen för vad som var möjligt och fick in mig på spåret med att undersöka vad man kunde göra med automatisering av framtagning av orienteringskartor. Stor cred skall gå till dem. De har också kommit med tips och bra samtal på vägen, så tack för hjälpen!

Mapant.se är reserverat för orginalprojektet och denna karta är inte menad att vara något som konkurrerar eller tävlar med det. Tävla kan vi göra i skogen istället med karta i hand. Om och när lantmäteriet kan släppa upp mer kartadata fri så kanske vi ser en offentlig mapant.se. Det tror jag vi är många som skulle tycka är kul. Om det dröjer länge så kanske vi ändå är fler som vill ha en laserkarta över de områden som där nya laserdatan är släppt i Sverige – och då kan vi lika gärna hjälpas åt tänkte jag.

Kan man få en bit karta?

Självklart, det står lite mer nedan kring upphovsrätt, så kolla det också. Men generellt så vill jag göra kartan så tillgänglig som möjligt. Det finns en exportfunktion i kartan så att man kan plocka ut en bildfil direkt från karttjänsten. I dagsläget är den lite krånglig, vi vill gärna förbättra den.

Men jag delar gärna med mig av andra filer, pdf:er eller ocad-filer till de som vill göra andra saker. För att finansiera utvecklingen av kartdatabasen har jag då bestämt att det kostar en peng att få plocka ut kartdata i ocad-format eller liknande. Det är något som vi gör inom ramen för Gokartor. Är du intresserad så är det bara att skicka ett meddelande så kan vi lösa det. I dagsläget har vi nog plockat ut kartdata till ett 15-tal svenska orienteringsklubbar som bland annat använder det som grund för Hitta Ut-projekt eller liknande kartor.

Hur kan man hjälpa till?

Vill du att kartan skall sträcka sig över fler områden?

Jag har idag fyra varianter på hur vi kan fixa det:

 1. Köp ett tjänst där vi lägger just ditt geografiska område högre upp i prioriteringen. Som resultat får du ut din favoritdel av kartan snabbare plus tillgång till kartfilerna som du kan fixa vidare med själv. (just nu ligger vi i fas med vad Lantmäteriet släppt så detta är i dagsläget inte aktuellt)
 2. Crowdfunding – Idag är den trånga sektorn för att utveckla kartan tid och resurser. I och med lanseringen av version 2 av laserkartan har jag därför introducerat ett initiativ med crowdfunding från användare av kartan. Genom att visa din uppskattning och lämna ett bidrag köper vi loss tid och/eller resurser att utveckla kartan och funktioner som gör den mer lättanvänd.
 3. Har du redan gjort en laserkarta själv som du vill dela med dig av? Kul! Jag ser två sätt vi kan fixa det inom denna karttjänsten – antingen lägger jag med det i grundkartan, eller så lägger vi till det i ett eget lager. Det som krävs är egenligen bara en korrekt georeffad ocad-fil så får resten att fixa rätt enkelt.
 4. Egna idéer från er användare om hur man kan skaffa ny data eller lösa bättre funktioner. Kom gärna in i Facebook-gruppen för laserkartan och diskutera och kom med förslag.

Upphovsrätt

Jag vill i grunden göra kartan så tillgänglig som möjligt. Därför har jag sagt att kartan är fri att använda för individer och grupper. Men att orienteringsklubbar, kartföreningar, företag och andra typer av organisationer skall höra av sig till mig för att diskutera licensmodeller, men även lämplighet i att använda kartan till olika ändamål. Vill man som klubb använda kartan i sin verksamhet finns det en licensavgift man betalar. Vill man köpa loss kartdata betalar man lite mer. Allt om detta finns skrivet på på Gokartors sida om kartanvändning för klubbar.

Så kort – är du en orienterare, eller friluftsmänniska i stort, som vill använda mina kartor för att komma ut och träna eller röra dig i naturen, eller bara sitta hemma och drömma om fin natur – varsågod, kör på, men lämna gärna ett bidrag. Om du delar kartan via internet ska du berättar var den kommer ifrån. Bland annat för att det kan vara bra kunna hitta till mer information om kartan och förstå hur den kan användas.

För klubbar, professionella kartritare, kartföreningar mm – var schysta. Var mot mig så som ni vill att jag skall agera mot er. Svensk lagstiftning är rätt tydlig kring upphovsrätt, dvs att ni inte får dela med er av mina kartor till saker jag inte gett godkännande, oavsett om jag märker det eller inte ;-). Använder ni min karta för inspiration till exempelvis Hitta ut eller Naturpasset eller andra arrangemang – hör av er så hittar jag gärna ett sätta att samarbeta kring det, eller hjälpa er igång för att använda denna karta som grund, mot en rimlig ersättning.

Samma sak om ni känner att ni vill använda kartmaterialet i ert arbete – då ska ni läsa på på sidan om Karttjänster för företag . Det finns möjligheter att komma åt kartlagren som WMTS-tjänster direkt in i andra kartapplikationer, eller be om att få hjälp med specialvarianter av kartan.

Annons

6 svar på ”Om laserkartan på kartor.gokartor.se”

Hej
På laserkartan är det 5M som standard. Och hjälpkurvor mitt emellan. Undantaget är Öland där vi kört med 2,5 m istället. Högst troligt kör vi samma på Gotland när den datan blir tillgänglig.

Gilla

Svara

Jag skulle vilja ha tillgång till kartutsnitt som underlag för att utforska ev nya kartritningsprojekt. Har ocad och provat att ladda ner en yta från lantmäteriet. Hur är lämpligt att göra

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s